Ytaktivering

Ämne: Plasmaaktivering och ytförbehandling – ytaktivering och ytbearbetning. Bättre vätbarhet på ytor som ska limmas eller målas, aktivering av plast, metall, glas och opolära material

Openair® plasmaaktivering: högeffektiv ytaktivering som är noggrann, selektiv och miljövänlig samt långtidsbeständig

Varhelst komponenter kommer att ytbeläggas, målas eller limmas i efterföljande steg, är den selektiva ytaktiveringen av utgångsmaterialen oumbärlig. Många material kräver ytmodifieringar, exempelvis för tryck med vattenbaserat bläck, för långtidsbeständig limning med VOC-fria lim, eller för produktion av kompositmaterial.

Openair® plasmaaktivering garanterar särskilt effektiv ytmodifiering av plast, metall, textil, glas, återvunnet material och kompositmaterial. Ytenergin utvinns ur plasmaaktiveringen och kan selektivt styras till det ställe där den behövs. Resultatet är en tydligt bättre vätbarhet av ytorna.

Ytspänningsprovet med hjälp av testbläck visar:

Med en låg ytspänning är ingen vätning möjlig. Efter ytmodifiering med användning av Openair® plasmaaktivering, har materialytan fått en betydligt bättre vätbarhet.

Vad innebär ytaktivering med atmosfärstryck när det gäller plasma?

Ytaktiveringen med Openair®-plasma har särskilt bra effekt vid ytbehandling av icke polära material som t.ex. plaster med långkedjade polymerer. Sådana opolära ytor är svåra att limma och ytbelägga. Eftersom plasmaenergin selektivt modifierar ytspänningen, är dessa material lätta att bearbeta och nya materialkombinationer kan produceras, som t.ex. med limningsprocessen.

T01_03_Openair_aktivieren135x160

Fördelar med Openair® plasmaaktivering:

  • Hög processhastighet och -säkerhet
  • Stort processfönster tack vare en homogen plasmastråle
  • Kostnadseffektiv och miljövänlig ytmodifiering
  • Förbehandling utan koronaeffekt, ingen materialkontakt med högspänning
  • Robotstyrd helintegrering i tillverkningslinjen
Text_2

Läs mer »Limning

Utan plasmaytbeläggning är många material som polypropylen (PP), polyetereterketon (PEEK) eller polyoximetylen (POM) svåra att limma eller kan inte limmas alls.
Text_2

Läs mer »Målning

En effektiv ytbehandling är förutsättningen för den påföljande målningsprocessen. Förbehandlingen av komponenter med atmosfärstryckplasma - plasmarengöring och ytaktivering - ökar ytspänningen avsevärt och medger därmed en lösningsmedelsfri (VOC-fri) målning och lackering.
Text_2

Läs mer »Tryckning

Openair® plasmateknik används som en del av alla de vanliga tryckprocesser som tampongtryck, screentryck och offsettryck
Text_2

Läs mer »2-K formsprutning

Plasma-tekniken - ytaktivering med plasmabehandling för att skapa bindningar mellan normalt oförenliga material i 2-komponent formsprutning och extrudering.