Ytaktivering

Plasmaaktivering: Bättre vätbarhet på ytor som ska limmas eller målas, aktivering av plast, metall, glas och opolära material

Varhelst komponenter kommer att ytbeläggas, målas eller limmas i efterföljande steg, är den selektiva ytaktiveringen av utgångsmaterialen oumbärlig. Många material kräver ytmodifieringar, exempelvis för tryck med vattenbaserat bläck, för långtidsbeständig limning med VOC-fria lim, eller för produktion av kompositmaterial.

Plasmaaktivering garanterar särskilt effektiv ytmodifiering av plast, metall, textil, glas, återvunnet material och kompositmaterial. Ytenergin ökas av plasmaaktiveringen och kan selektivt styras till det ställe där den behövs. Resultatet är en tydligt bättre vätbarhet av ytorna.

Vad innebär ytaktivering med plasmabehandling?

Ytaktiveringen med plasma gör många polymerer receptiva för bindemedel och beläggning. Opolära ytor är svåra att limma och ytbelägga. Eftersom plasmaenergin selektivt modifierar ytspänningen, är dessa material lätta att behandla.

 

Fördelar med plasmaaktivering:

  • Hög processhastighet och -säkerhet
  • Passar plast och gummi i allmänhet, ex inom medicin-, elektronik-, fordons-, flyg- och rymdindustrin
  • Ekonomisk och effektiv ytmodifiering
  • Enkel integrering i tillverkningslinjen