Atmosfärsplasma

Atmosfärsplasma visar framtiden:
Kundanpassade ytbehandling med plasmasystem vid atmosfärstryck

Atmosfärisk Openair®-plasmabehandling är den viktigaste tekniken i den kundanpassade ytbehandlingen: ultrafin rengöring, ytaktivering och plasmabeläggning på nästan alla material – plast, metall, glas, kartong, textilier och kompositmaterial. Med plasmateknologin Openair® kan plasmaytbeläggningen integreras i industriella processer. Därmed blir det möjligt att använda kostnadseffektiva utgångsmaterial till hittills oförenliga materialkombinationer, och plasmabehandlingen gör dina tillverkningsprocesser högeffektiva och miljövänliga.

Bättre och lägre kostnader för rengörings- och limningslösningar med Openair®-plasmaytbeläggning

Se nedan vilken skillnad plasmabehandlingen kan göra för att ge bättre tryckresultat och bättre vidhäftning i tillverkningsprocesser.

Text_2

Läs mer »Om Plasmatreat

Openair® Plasma-tekniken skapades redan 1995 som ett resultat av ett nära samarbete för att möta mycket specifika krav. Allt vi gör, var som helst i världen, bygger på partnerskap med våra kunder för att gemensamt utveckla skräddarsydda plasmatillämpningar.
Text_2

Läs mer »Tekniken

Plasmabeläggning med atmosfärstryckplasma. Behandling och kundanpassad modifiering av ytor. Plasma-teknik för industriell tillverkning. Vi löser problem med dålig vidhäftning.
Text_2

Läs mer »Utrustning

Openair ® Plasma Systemkomponenter: plasmamunstycken, generatorer och processövervakning. Openair ® plasma-system för anpassade ytbehandling kan integreras inline i befintliga tillverkningsprocesser med enastående resultat.
Text_2

Läs mer »Applikationer för atmosfärsplasma

Plasmabeläggning med atmosfärstryckplasma. Behandling och kundanpassad modifiering av ytor. Plasma-teknik för industriell tillverkning. Vi löser problem med dålig vidhäftning.
Text_2

Läs mer »Artiklar

Här finns en sammanställning av artiklar i tysk och engelsk pressen.
Text_2

Läs mer »Film & PDF

Sammanställning av filmer och pdf-filer om atmosfärsplasma.