Atmosfärsplasma

Atmosfärsplasma för ytbehandling

Atmosfärsplasma används av varierande typer för ytaktivering av plastdetaljer, filmmaterial och metallytor före, lackering, limning, tryck, laminering eller annat behov av ökad vätbarhet.

Vid tryckning och fogning av plaster med tryckfärger, lim eller beläggningar är det nödvändigt att ändra materialets ytkarakteristik med ex plasmabehandling för att uppnå tillräcklig vidhäftning.

TIGRES GmbH är en ledande tillverkare av utrustningar för förbehandling med atmosfärsplasma.

  • Ultrafin rengöring: Ultrafin rengöring är det bästa sättet att förbereda en metallisk eller polymer yta för aktivering eller beläggning.
  • Aktivering: Aktivera opolära polymerytor för att säkerställa att färg, bläck eller lim fäster ordentligt.
  • Beläggning: Delvis eller helt funktionalisera olika underlag för att skapa nya ytegenskaper.
Text_2

Läs mer »Applikationer för atmosfärsplasma

Behandling och kundanpassad modifiering av ytor. Plasma-teknik för industriell tillverkning. Vi löser problem med dålig vidhäftning.
Text_2

Läs mer »Om Tigres

Sedan 1993 är den Tigres GmbH en av de ledande tillverkarna av atmosfärtryck plasmasystem.
Text_2

Läs mer »Plasmabehandlingstekniken

Vi löser problem med dålig vidhäftning i industriell tillverkning. Atmosfärsplasma för detaljanpassad ytaktivering är ofta den avgörande faktorn i industriell tillverkning.
Text_2

Läs mer »Utrustning

Plasmakomponenter: plasmamunstycken och generatorer. Plasma-system för anpassade ytbehandling kan integreras inline i befintliga tillverkningsprocesser med enastående resultat.
Text_2

Läs mer »Film & PDF

Sammanställning av filmer och pdf-filer om atmosfärsplasma.