Applikationer

cleanLASER erbjuder ytbehandlingsteknik som är både effektiv och anmärkningsvärt mångsidig för en växande lista av industriella applikationer. Oavsett om ytan är av metall, plast, keramik, glas, sten eller betong är resultaten enastående.

Text_2

Läs mer »Avlackning

cleanLASER-systemet kan delvist och även fullständigt ta bort beläggningar som befinner sig i mellanskikt och känsliga områden. Laseravlackning använder pulsade och skannade laserstrålar för en process som - i motsats till traditionella metoder - inte behöver vätskor, slipmedel eller kemikalier. Färgborttagningsteknik som är grön och ren.
Text_2

Läs mer »Dekontaminering

Cleanlaserrengöring tar bort organiska beläggningar – som rost, asbest och kolväterester – från rörflänsar och utrustning för kraftproduktion. Våra lasrar tillhandahåller säker rengöring med hög precision utan att bortforsling av farligt avfall behövs. Med cleanLASER kan även nukleära föroreningar med faktorer på upp till 100% för  α och särskilt höga faktorer för β- och y-strålning tas bort. Den homogeniserade cleanlaserstekniken gör det möjligt att försiktigt rengöra alla vanliga geometrier och metallmaterial utan att påverka grundmaterialet för möjlighet till återanvändning eller återvinning.
Text_2

Läs mer »Efterbehandling

LASERtekniken är idealisk för efterbehandling av ytor.
Text_2

Läs mer »Formrengöring

En noggrann formrengöring med hjälp av laserteknik är ett ekonomiskt alternativ till traditionella metoder. Formrengöring med laser är en grön process som snabbt och säkert avlägsnar svåra rester utan att producera kemisk avfall eller slipavfall.
Text_2

Läs mer »Förbehandling

För vidhäftning, lödning, svetsning och lackering. cleanLASER tekniken är särskilt lämplig till ytbehandling för att förbättra vidhäftningen innan fernissor/lacker appliceras samt till beredning av delar som ska lödas eller svetsas.
Text_2

Läs mer »Märkning

Nästan alla material kan exakt märkas med vårt lasermärkningssystem, däribland: metaller, plaster, halvledare, folier, glas och keramik samt organiska ytor såsom trä, papper och läder. Beroende på underlaget och strålens intensitet kan de önskade märkningarna åstadkommas genom färgskifte, gravyr eller mikrosmältning.
Text_2

Läs mer »Restaurering

cleanLASER teknik är ett markant och unikt verktyg för byggnadsrestaurering och bevarandeprojekt. Rengöring med laserljus har visat sig vara den mest skonsamma och effektiva metoden för att återställa skönheten i historiska byggnadsverk inklusive skulpturer, bronsstatyer, reliefterrakotta samt hela byggnadsfasader.
Text_2

Läs mer »Strukturering/gravyr

cleanLASER stråltekniken kan anpassas för den unika ytbehandling som metalliska material kräver. Detta innefattar förmågan att tillämpa kraftfulla högintensiva laserpulser som skapar exakta mikrostrukturer för ett brett spektrum av visuella och mekaniska effekter.