Phasa 10/30

Idealisk för små precisions- eller säkerhetsdetaljer.

10/30 är den minsta i sortimentet och är utformad för bänkmontering för att montera delar av en maximal storlek på 100 x 150 mm.

Huvudsakligen används den för att bygga elektriska enheter och vitvaruenheter som fristående drift eller som en del av celltillverkningen.

Maskinen bearbetar alla vanliga termoplaster – med eller utan fyllnadsmaterial.

Beskrivning:

Allmän konstruktion: Aluminiumpelare, gjutna slipade maskinbasmonteringsplattor

Elsystem: 220/240V växelström 50/60 Hz – ger 24V likström

Pneumatiskt system: FESTO-ventiler och luftcylindrar med FESTO-indexcylinder

Temperaturstyrning: PLC PID-styrning – avkänning genom ”K”-termoelement

Värmesystem: 3 000 W. Strömförsörjs av 50 ampere SSR – pulserad genom PLC

Processtyrning: SIEMENS

Operatörsgränssnitt: SIEMENS

Skyddssystem: Light Guard – operatörens lastplatsskydd & kapsling av processcell

Dokumentation: Omfattande instruktions- och underhållsmanual

 

Tekniska data:

Standardområde för svetsning: 100 x 200 x 50 mm djup

Maximalt antal fästpunkter: 10 positioner

Nominell cykeltid: 10 sekunder

Grundläggande verktygsbytestid: 5 minuter

Nettovikt (exklusive verktyg): 125 kg

Luft (beroende på produkt och effekt): 2 cfm (1 dm3/s) @ 5,5 bar

Elektricitet: 3000 watt @ 240 V växelström

 

Extrautrustning:

Integrering med automatiserad i- och urplockning

Tillbehör:

  • Fixturverktyg
  • Nedhållare
  • Givare för kontroll av detalj, läge, färg etc.