Formverktyg

Formrengöring med laser

Vulkanisering, sammansatt layup eller formsprutningsrengöring är en mycket använd applikation för laserrengöring.

Laserformrengöring är ett överlägset alternativ till konventionella formrengöringsmetoder på grund av lasersystemets förmåga att rengöra utan att skada formen eller kringutrustningen, och för att den grundligt avlägsnar föroreningar till mycket låga driftkostnader.

Med cleanlasers laserrengöringssystem kan du rengöra formar vid deras driftstemperaturer, online och på plats. Det finns inget behov av en nedkylningsperiod eller en demontering av pressen. Formrengöring med laser kommer inte att skada eller förorena arbetsmaskiner eller utrustning. Detta förhindrar långa och kostsamma demonterings- och återmonteringssteg före och efter rengöring. Arbete kan utföras direkt i produktionslinjer med mycket korta inställningstider. Den optiska fiberkonfigurationen möjliggör enkel laserrengöring av delar som är svåra att komma åt.

Våra lasersystem kombinerar kraft, rörlighet och mångsidighet till låg driftskostnad.

Läs mer om rengöring av formverktyg>>