Lågtrycksplasma

Lågtrycksplasma finns i flera olika konfigurationer.

Lågtrycksplasma – Vakuumplasma från Diener Electronic

Diener Electronics utrustning med lågtrycksplasma av varierande typer för ytaktivering av plastdetaljer och metallytor före limning, tryck, laminering, lackering eller annat behov av ökad vätbarhet.

Diener Electronics lågtrycksplasma används i en mängd olika områden där det är viktigt att sammanfoga material eller för att modifiera ytegenskaperna. Precisionsrengöring av förorenade komponenter, plasmaaktivering av plastdelar, etsning av PTFE, kisel och beläggning av plastdelar med PTFE-liknande lager är några tillämpningar.

Plasmatekniken uppvisar många viktiga fördelar:

  • Många ytegenskaper kan erhållas uteslutande med denna procedur
  • Kan användas i onlineproduktion eller drivas oberoende
  • Miljövänlig process
  • Oavsett geometri kan du behandla pulver, små delar, skivor, fleece, textilier, slangar, flaskor, kretskort etc.
  • Tillverkade delar kommer inte att mekaniskt ändras
  • Uppvärmningen av delarna är minimal
  • Driftskostnaderna är mycket låga
  • Mycket säkert att använda
  • Processen är extremt energieffektiv
Text_2

Läs mer »Om Diener Electronic

Diener Electronic tillverkar plasmasystem i olika storlekar, för olika processer och med olika styrning.
Text_2

Läs mer »Plasmatekniken

Plasmabehandling kan användas vid många olika tillfällen när du vill sammanfoga material eller för att ändra ett materials ytegenskap för olika ändamål. Med denna teknik är det möjligt att ändra praktiskt taget vilken yta som helst.
Text_2

Läs mer »Utrustning

Plasmatekniken erbjuder mycket mångsidiga alternativ för ytbehandling. Precisionsrengöring av förorenade komponenter, plasmaaktivering av plastdelar, etsning av PTFE, kisel och beläggning av plastdelar med PTFE-liknande lager är några tillämpningar. I detta avseende används lågtrycksplasma i en mängd olika områden där det är viktigt att sammanfoga material eller för att modifiera ytegenskaperna.
Text_2

Läs mer »Applikationer för lågtrycksplasma

Tillämpning av lågtrycksplasma
Text_2

Läs mer »Film & PDF

Sammanställning av filmer och pdf-filer om lågtrycksplasma.