Dekontaminering

Laserrengöring

Laserrengöring gör det möjligt att minimera avbrottstiden i kraftverk eftersom den inte kräver någon sanering. Laserrengöring sker utan att orsaka defekter vilket betyder att NDI hittar problem innan de orsakar problem. Dessutom innebär dekontaminering av nukleära föroreningar att anläggningen kan få ännu större avkastning.

Laserrengöring tar bort organiska beläggningar – som rost, asbest och kolväterester – från rörflänsar och utrustning för kraftproduktion. Våra lasrar tillhandahåller säker dekontaminering/rengöring med hög precision utan bortskaffande av farligt avfall.

Med cleanLASER kan även nukleära föroreningar med faktorer på upp till 100% för α och särskilt höga faktorer för β- och y-strålning tas bort. Den homogeniserade cleanlaserstekniken gör det möjligt att försiktigt rengöra alla vanliga geometrier och metallmaterial utan att påverka grundmaterialet för möjlighet till återanvändning eller återvinning.

Våra applikationer kan användas kring styrutrustning, känsliga kontrollinstrument och nära andra underhållsaktiviteter i anläggningen på sätt som är omöjliga med traditionell rengöringsteknik, vilket gör att alla maskiner är redo för omedelbar inspektion och återgång i bruk.

 

Olika applikationer för dekontaminering med laser

1. Produktion

  • Anrikning av klyvningsmaterial och produktion av bränsleelement (rengöring av maskiner och skyddsenheter)
  • Hot area (mantlar)
  • Underhåll av precisionsverktyg (rör, flänsar, beslag, ventiler)
  • Kärnkraftsdrivning (underhåll, t.ex. fartyg)
  • Allmänt underhåll (pumpar, statorer, turbiner, värmeväxlare etc.)
  • Inspektion av kritiska komponenter (t.ex. rensning av svetsfog för NDT)
  • Allmän skiktborttagning (rost, färger, grunder, sprayer, konserveringsmedel, avfettning, polymera och resistenta beläggningar)
  • Förbehandling av svetsfog vid konstruktion
  • Allmän containerproduktion (Castor, mosaik, olika)

2. Demontering / lager

Avlackning av PCB- och blyinnehållande lacker
Sanering av radioaktiva metaller på låg och medelhög nivå för återvinning och förvar

3. Användning i katastrofområdet

Dekontaminering av lågaktiva och medelaktiva radioaktiva metaller för återvinning

4. Forskning och utveckling

 

Läs även under avlackning om NDI-säker laserrengöring>>

Text_2

Läs mer »Farligt avfall

Laserdekontaminering tar bort organiska beläggningar – som rost, asbest och kolväterester – från rörflänsar och utrustning för kraftproduktion. Våra lasrar tillhandahåller säker rengöring med hög precision utan bortskaffande av farligt avfall.
Text_2

Läs mer »Radiologisk dekontaminering

Dekontaminering - Radiologiskt beprövad och effektiv torrprocess
Med cleanLASER kan nukleära föroreningar med faktorer på upp till 100% för  α och särskilt höga faktorer för β- och y-strålning tas bort. Den homogeniserade cleanlaserstekniken gör det möjligt att försiktigt rengöra alla vanliga geometrier och metallmaterial utan att påverka grundmaterialet för möjlighet till återanvändning eller återvinning.