Applikationer för lågtrycksplasma

Tillämpning av plasma

 • Rengöring av metalldelar före tryckning, lackering, sammanfogning
 • Aktivering av plast och elastomerer innan sammanfogning, tryckning, målning, ingjutning, …
 • Etsning av komponenter
 • Minskning av metaller
 • Polymerisation: Beläggning av komponenter: skyddslager, hydrofobskikt, isolerande skikt
 • Förbehandling före lödning / lödning utan flussmedel
 • Konstgjord åldring av komponenter
 • Epilamisering: dvs. belägga komponenter med PTFE- liknande lager, för att förhindra spridning av smörjolja
 • Bond pretreatment
 • Sterilisering
 • Rengöring / torkning / reduktion av utgrävningsartiklar
 • Hydrofilisering
 • Aktivering av plastpulver
 • Rengöring av metallpulver