Märkning av metall

Lasermärkning av metall

cleanLASER märkningssystem är utmärkta för användning på metallunderlag. Praktiskt taget vilken bild som helst kan skapas med fina detaljer genom mikroablation eller termiskt inducerad ytfärgning.

cleanLASER-teknologin minskar produktionskostnaderna eftersom ytor kan rengöras, förbehandlas och lasermärkas allt i ett processsteg. cleanLASER-system ger utmärkt kvalitet med hållbara punktmatriser, streckkoder, läsbara av människor eller bildmarkeringar som tål tidens tand.

Kompletta skräddarsydda lasersystem finns tillgängliga med integrerad automationsteknik.

Fördelar:

  • Kraftfulla lasersystem för höghastighetsmärkning
  • Effektiv märkning av djupa lager möjlig
  • Märkning av rörliga delar eller komponenter i farten med 2D- eller 3D-applikationer
  • Kompletta nyckelfärdiga automationspaket

cleanMARK erbjuder två metoder för märkning av metallytor:

  • Lasergravering:
    De övre ytskikten förångas och ableras exakt för att ge ett graveringsdjup.
  • Lasermärkning:
    För stål och rostfritt stål använder lasern termisk energi som ändrar ytans färg och resulterar i en permanent synlig markering utan att ytan ruggas upp.