Specialsystem

Designen av våra plasmasystem är individuellt anpassad efter dina behov. De avgörande faktorerna är den avsedda materialgenomströmningen, storleken på de delar som ska behandlas etc. Ett kortcykelsystem kan enkelt integreras i en befintlig produktionslinje. En annan fördel: Med ett helautomatiskt kortcykelsystem utesluts möjligheten för operatörsfel.