Alternativa metoder

Sandblästring, iskristaller eller koldioxidpellets

Slipmedelblästring, med hjälp av tryckluft eller på annat sätt, driver slipmedel med hög hastighet till den yta som ska rengöras, blästras eller ruggas upp. Förutom sand används även andra typer av slipblästringsprodukter, såsom slagg, glaspärlor, kiselkarbid, aluminiumoxid, stål, plastmedier, nötskal, natriumbikarbonat, iskristaller eller koldioxidpellets.

Blästringsmetoder med media ger nötning och kinetisk energi samt termisk chock när det gäller koldioxidpellets / torris med en mycket låg medeltemperatur på -78,9 ° C.


Laserytbehandling – en alternativ metod

använder inga slipblästringsprodukter eller kemikalier – sänker därmed produktionskostnaden.

• Grön teknik – Inget sekundärt avfall ska kasseras
• Inget att rengöra – lämnar inga rester med ett sugsystem med punktkälla
• Låg driftskostnad
• Praktiskt taget underhållsfri
• Hög tillförlitlighet med 24/7-drift
•Tyst
• Lätt att använda
• Snabb inställning
• Skonsam och exakt rengöring
• Lätt att automatisera
• Hög repeterbarhet
• Tillgänglig med processövervakning