Om Diener Electronic

Diener Electronic är tillverkare av lågtrycksplasmasystem, plasma HF-generatorer och atmosfärisk plasma.

Plasmatekniken erbjuder mycket mångsidiga alternativ för ytbehandling. Precisionsrengöring av förorenade komponenter, plasmaaktivering av plastdelar, etsning av PTFE, kisel och beläggning av plastdelar med PTFE-liknande lager är några tillämpningar. I detta avseende används lågtrycksplasma i en mängd olika områden där det är viktigt att sammanfoga material eller för att modifiera ytegenskaperna.