HPL ISZ

Svetstång

  • Mobil, handhållen impulsvärmetång för termoplastfolier.
  • Svetsar PE-polyEten, PP-PolyPropen, PA-PolyAmid och även tunna PE-belagda papper och alu-folie material
  • Enkelt handhavande bärbar.
  • Ingen uppvärmningstid genom impulsförfarandet