Textil

Termoplastiska textilier och nonwoven kan svetsas, skäras, stansas, präglas och till och med härdas och tvättas med hjälp av Sonotronics högutvecklade ultraljudsteknik.

SONOTRONICs textilbearbetningsmaskiner är utformade för att drivas i en kontinuerlig industriell process. Vi erbjuder moduler för ultraljudsvärmefixering och ultraljudstvätt. Om materialet senare ska kompletteras, erbjuder SONOTRONIC olika maskiner baserade på ultraljuds- eller värmeplatts-teknologier för skärning, stansning eller prägling. Den modulära karaktären hos de enskilda bearbetningsstegen gör att de kan läggas till när som helst. För speciella applikationer och kundförfrågningar utvecklar vi också ultraljudssvetsenheter för rullsöm eller specialmaskiner för textilbearbetning, med användning av ovan nämnda teknologier.