Rotationssvets

Rotationssvets

Applikationer:

 • Kryddburkar
 • Insprutningsdetaljer till fordon
 • Oljedimsavskiljare
 • Filterhus
 • Bränsleventiler
 • Vakuumbehållare
 • Anslutningar/connectorer

Alstring av smältvärme genom friktion

 • Rotationssymmetriska fogytor är ett måste
 • Exakt vinkelpositionering möjlig
 • Korta cykeltider ger god lönsamhet
 • Passande för alla termoplaster

Rotationssvetsmaskin KVT Gigant 2500 / R1 - 3E med proportionalteknik, vägmätningssystem och datagränssnitt.

Rotationssvets KVT Gigant 2500 / R1 – 3E med proportionalteknik, vägmätningssystem och datagränssnitt.


 

Rotationssvetsmaskin KVT M4000 / R1 - 7E för vinkel optimerad svetsning av detaljer med en diameter på ca. 90 -150 mm

Rotationssvets KVT M4000 / R1 – 7E för vinkel optimerad svetsning av detaljer med en diameter på ca. 90 -150 mm


 

 

rrs4-150x200

RRS4


 

rrs3-150x200

RRS3


 

rrs2-150x200

RRS2


 

 

Text_2

Läs mer »Film & PDF

Sammanställning av filmer och pdf-filer för rotationssvetsning.