Värmespeglar

Handverktyg för värmesvetsning av PE, PP, PBT och PVDF rör och profiler. Det finns även större värmespeglar som kan byggas in i maskiner. Värmeplattan är belagd med PTFE och enheten är utrustad med termostat- eller elektroniskreglering.

Beskrivning:
  • Handverktyg
  • Större speglar kan byggas i maskiner
  • Färdiga svetsapparater finns