Tekniken

Ämne: Plasmabeläggning med atmosfärstryckplasma. Behandling och kundanpassad modifiering av ytor. Plasma-teknik för industriell tillverkning. Vi löser problem med dålig vidhäftning.

Framtidens nyckelteknologi: Atmosfärstryckplasma för kundanpassade ytbeläggningar

Kostnadseffektiva utgångsmaterial och individuella lösningar för ytbehandling är ofta den avgörande faktorn i industriell tillverkning. I alla industriella tillverkningsprocesser används plasmabeläggningen Openair® under normalt tryck. Potentialen i denna mångfacetterade teknik är nästan obegränsad. Material som plast, metall, glas, textil, återvunnet material eller komposit kan effektivt rengöras, aktiveras och ytbehandlas med atmosfärplasma.

I produktionen utförs innovativa och kostnadseffektiva ytbehandlingar med Openair® plasmateknik utan användning av kemikalier och utan betydande ingrepp i den befintliga processföljden.

Strålmunstyckena drivs enbart med luft och vid behov med speciell processgas samt högspänning. Beroende på munstyckenas geometri når atmosfärsplasman ut till ett effektivt arbetsområde på max. 25 mm bredd, med ett appliceringsavstånd på 40 mm. Roterande plasmastrålar täcker en bredd upp till 100 mm. Utan användning av kemikalier och utan djupa ingrepp i befintliga processer implementeras innovativa och sparsamma ytbehandlingar i produktionen, utan att miljön påverkas negativt.

Text_2

Läs mer »Plasmarengöring

Plasmarengöring – ytbehandling och mikrorengöring av känsliga ytor. Plasmarengöring av plast, aluminium, glas och metall. Ytförbehandlingsteknik.
Text_2

Läs mer »Ytaktivering

Plasmaaktivering och ytförbehandling - ytaktivering och ytbearbetning. Bättre vätbarhet på ytor, aktivering av plast, metall, glas och opolära material.
Text_2

Läs mer »Plasmabeläggning

Med PlasmaPlus® kan alla olika materialtyper såsom plast, glas, metall, aluminium, PET-film, textilier osv. beläggas. Plasmapolymerisation (plasmapolymerisering) med PlasmaPlus®-processen används redan framgångsrikt för ytbeläggning i ett stort antal olika industriella applikationer.