Plasmabehandlingstekniken

Atmosfärsplasma för detaljanpassad ytaktivering

Vi löser problem med dålig vidhäftning i industriell tillverkning. Atmosfärsplasma för detaljanpassad ytaktivering är ofta den avgörande faktorn i industriell tillverkning. Kostnadseffektiva utgångsmaterial och individuella lösningar för ytbehandling är ofta en avgörande faktor. I alla industriella tillverkningsprocesser används plasmabehandling under normalt tryck. Potentialen i denna mångfacetterade teknik är nästan obegränsad. Material som plast, metall, glas, textil, återvunnet material eller komposit kan effektivt rengöras, ytaktiveras och ytbeläggas med plasmabehandling.

I produktionen utförs rengöring/ytaktivering utan användning av kemikalier och utan betydande ingrepp i den befintliga processföljden.

Strålmunstyckena drivs med högspänning och luft och vid behov med speciell processgas.

Text_2

Läs mer »Ytaktivering

Plasmabehandling och ytaktivering - ytaktivering och ytbearbetning. Bättre vätbarhet på ytor, aktivering av plast, metall, glas och opolära material.
Text_2

Läs mer »Plasmarengöring

Plasmarengöring – ytaktivering och mikrorengöring av känsliga ytor. Plasmarengöring av plast, aluminium, glas och metall.
Text_2

Läs mer »Plasmabeläggning

Plasmabeläggning i olika applikationer. Alla olika materialtyper såsom plast, glas, metall, aluminium, PET-film, textilier osv. kan beläggas.