Oxider

Oxidborttagning

Oxidskikt absorberar laserljus särskilt bra och kan sålunda förångas och avlägsnas mycket effektivt. Oxider förångas direkt och stöts bort från ytan genom en mycket liten plasmaskur som produceras av den pulserande laserstrålen och ger sålunda en ren oxidfri yta.

Efter laserrengöring och före exponering för atmosfäriskt syre och fuktighet är ytan aktiv och absolut fri från förorening.

cleanLASER-behandlade metallytor är perfekt förberedda för limning, svetsning eller beläggning.

Fördelar:

  • Höga bearbetningshastigheter upp till 80 cm² per sekund
  • Skapande av oxidfria metallytor
  • Laserrengöring avlägsnar effektivt även icke-laserabsorberande föroreningar från ytor (t ex olja, fett, vaxfrigörande medel etc)