Restaurering

Restaurering och konservering av historiska föremål med laser

Eftersom lasrar förmår att avlägsna föroreningar från underlag utan att skada ytan är denna teknik en bra lösning för många bevarandeprojekt.

The power levels of our laser cleaning systems allow a cost effective use of laser technology to conserve large objects, such as buildings or large sculptures.

RJW-Gem Campbell Stonemasons Inc. is using CL500 and CL1000 lasers to clean the facade of the West Block of the Canadian Parliament building. This is by far the largest laser restoration project in the world.

Our Mid Power lasers (20, 50, 100W) are well suited for smaller projects or delicate applications. The Mid to High Power lasers are perfect for large projects, especially stone cleaning.

Läs mer om restaureringsapplikationer>>