Restaurering

Restaurering och konservering av historiska föremål med laser

Eftersom lasrar förmår att avlägsna föroreningar från underlag utan att skada ytan är denna teknik en bra lösning för många bevarandeprojekt.

Effektnivåerna hos våra laserrengöringssystem möjliggör en kostnadseffektiv användning av laserteknik för att bevara stora föremål, såsom byggnader eller stora skulpturer.

RJW-Gem Campbell Stonemasons Inc. använder CL500 och CL1000 lasrar för att rengöra fasaden på västra blocket i det kanadensiska parlamentsbyggnaden. Detta är det överlägset största laserrestaureringsprojektet i världen.

Våra Mid Power-lasrar (20, 50, 100W) är väl lämpade för mindre projekt eller känsliga applikationer. Lasrarna med medelhög till hög effekt är perfekta för stora projekt, särskilt stenrengöring.

 

Läs mer om restaureringsapplikationer>>