Plasmasystem

Plasmasystem för olika behov

Plasmasystem som är riktade mot materialet används för att generera och fördela plasman (kall plasma alstras). Plasman genereras inuti huvudet av en anlagd högspänning mellan stator och rotor och blåses ut genom huvudets munstycke med processgas.

Text_2

Läs mer »MEF-teknik

Justerbar potentialfri atmosfärisk plasma underlättar skalbar, homogen ytaktivering före limning, tryckning, lackering och beläggning av plast, metall, papper, glas, kartong, sammansättningar av olika material och textilier.
Text_2

Läs mer »CAT-teknik

Atmosfärisk plasma används för effektiv rengöring och ultrafin rengöring samt för aktivering av ytor av metall, plast, glas och kompositer. Behandlingen säkerställer korrekt vidhäftning under den efterföljande lim-, tryck- eller lackeringsprocessen.
Text_2

Läs mer »T-spot-teknik

Hållbar standardlösning för plasmabehandling
Plasma T-SPOT-serien, med kraftfull plasma och en kompakt, lätt design av munstycket.