Plasmasystem

Plasmasystem för olika behov

Plasmasystem som är riktade mot materialet används för att generera och fördela plasman (kall plasma alstras). Plasman genereras inuti huvudet av en anlagd högspänning mellan stator och rotor och blåses ut genom huvudets munstycke med processgas.

Text_2

Läs mer »MEF-teknik

Cold potential-free plasma
Adjustable potential-free atmospheric plasma facilitates scalable, homogeneous surface activation before bonding, printing, painting and coating of plastics, metals, paper, glass, cardboard, compounds and textiles.
Text_2

Läs mer »CAT-teknik

Virtually potential-free plasma with a high effective range
Atmospheric plasma is used for effective cleaning and ultra-fine cleaning as well as for activation of surfaces made of metal, plastic, glass and composites. The treatment ensures proper bonding during the subsequent adhesive, printing or painting process.
Text_2

Läs mer »T-spot-teknik

Durable standard plasma solution
The Plasma T-SPOT series, with powerful plasma and a compact, lightweight head design.