Formrengöring

Formrengöring

Formrengöring med laserteknologi är ett ekonomiskt och ekologiskt alternativ till traditionella rengöringsmetoder. Även hårt sittande materialrester tas bort med precision, utan att lämna blästermedel kvar och utan att skada formens känsliga ytor. Därmed ökar livstiden avsevärt för dyra formar och verktyg.

  • Exakta och reproducerbara rengöringsresultat
  • Pålitlig rengöring utan nötning
  • Förlänger formarnas livstid
  • Formar kan rengöras vid drifttemperatur, även in line
  • Processhastigheter upp till 20 m² per timme
  • Enkelt att automatisera

Exempel på användning

• Rengöring av metalliska plast- och vulkaniseringsverktyg
• Rengöring av stora ytor för tillverkning av fiberkompositmaterial (t.ex. CFRP, GFRP)
• Rengöring av bakformar
• Rengöring av känsliga formar i halvledarindustrin
• Borttagning av skiljemedelsrester
• Borttagning av processrester och oxider
• Borttagning av valsoljor och fettrester
• Rengöring av arbetsstyckehållare från plasmaytbehandlingen

 

Text_2

Läs mer »Bakplåtar

cleanLASER offers a unique cleaning solution for baking plates and other “hot” surfaces used in food product manufacturing. Metallic baking trays, molds, and conveyors can be cleaned free of oil, grease and deposits quickly and residue-free with our laser technology. Flat and textured baking molds of steel, cast iron or chrome plated metal are well-suited for laser cleaning.
Text_2

Läs mer »Gummiformar

När det kommer till utmaningen att rengöra gummiformar har cleanLASER lösningar som ger utmärkta resultat - från handhållen till helautomatiska laserrengöringssystem. Handhållna lasrar erbjuder användarvänlighet med flexibiliteten att snabbt rengöra svåra ytor, när och var det är nödvändigt. Fullt automatiserade lasersystem kan rengöra ett brett utbud av nedmonterade formkomponenter inklusive gripformar, formsegment, sidoväggar och kullager med precision, snabbhet, säkert och kostnadseffektivt.
Text_2

Läs mer »Tryckvalsar/Anilox

Rengöring av valsar med laserteknologi ger både ekonomisk och miljövänlig rengöring utan att lämna kvar kemiska restprodukter på ytan. Vi rengör tryckvalsar, präglingsvalsar, färgvalsar och aniloxvalsar.
Text_2

Läs mer »Formverktyg

Oavsett om det är naturgummi, syntetgummi eller andra elastomerer, så kan cleanLASER-systemen rengöra i stort sett alla formar och formverktyg inom tillverkning av gummi eller elastomera material. Laserrengöringsprocessen avlägsnar släppmedel, produktrester och föroreningar försiktigt och säkert från precisionsverktygets ytor.
Text_2

Läs mer »CFRP/GRP verktyg

cleanLASER technology is particularly effective for cleaning large-area molds/tools used to manufacture composite carbon fiber/glass reinforced plastic CFRP/GRP. In co-operation with renowned European aerospace industries, our process proven that molds of nickel, steel, aluminum and high strength steel can be laser cleaned efficiently and without damage to the base material.
Text_2

Läs mer »PVD-verktyg

Coating applications by PVD has become increasingly important in modern surface treatment technology. However, during the process, the applied coating not only adheres to the target surface, it also collects on surrounding surfaces including the tools and fixtures used to hold parts within the reaction chamber.