Utrustning

Generatorer, konverter, matningsenheter och sonotroder.

Text_2

Läs mer »Handenheter

Handenheter för ultraljudssvetsning och ultraljudsskärning.
Text_2

Läs mer »Svetsmaskiner

UWP 20 - 20 kHz och UWP 35 - 35 kHz svetspressar är lämpliga för svetsning, nitning och omformning av termoplastiska delar samt svetsning, stansning och kapning av fiberduk och textilmaterial.
Text_2

Läs mer »Matningsenheter

Matningsenheter

Kompakta matningsenheter för 20 och 35 kHz-applikationer, till standardiserad och kundanpassad maskindesign.

Med precisionslinjärstyrning, pneumatiska cylindrar och djupstopp. Delvis utrustad med tryckregulator, manometer, pneumatisk ventil och trigger för differentialtryck.

För direkt aktivering med generatorn eller med den externa styrningen.
Text_2

Läs mer »Ultraljudsskärning

Ultraljudsskärning och kantförsegling passar material innehållande termoplastisk fiber. Det är ultraljudets vibrationer som alstrar värme i snittytan och gör att kanterna förseglas utan att fransa dem. Kanterna blir snyggt tillskurna med en hög kvalitet utan att ytterligare sömmar behövs.
Text_2

Läs mer »Generatorer

Kompaktgeneratorer typ Boa/Cobra/Viper/Anaconda/GT Single/Twin arbetsfrekvens 20 och 35 kHz. Inbyggnadsgenerator Python och för rackmontering GT-Single/Twin.
Text_2

Läs mer »Konverter/Booster

Konverter och booster.
Standardkonvertern används till driften av standardmaskiner och specifika ställdon. Standard-boostern används för amplitudförstärkningen i standardmaskiner och specifika ställdon.
Text_2

Läs mer »Sonotroder

Sonotroder för 20 och 35 kHz-tillämpningar (andra frekvenser på begäran) tillverkade av speciella höghållfasta material som aluminium, titan-legeringar, stål etc.