Spegelsvets/Värmesvets

Spegelsvets – Värmesvets

Vi erbjuder spegelsvets (eng. Hot plate welding) även kallat värmesvets för svetsning av termoplastdetaljer både för formsprutat, extruderat, formblåst och rotationsgjutet gods.
Spegelsvets (värmesvets) finns som både standardmaskiner och special, kundanpassade maskiner.

Applikationer

  • Bakljusarmaturer till fordon
  • Hushållsapparater (vitvaror)
  • Bromsvätskebehållare
  • Kåpor till dammsugare
  • Pumphus
  • Medicinska artiklar
  • Sanitetsartiklar
  • Handskfackslock

Lämpligt för de flesta termoplasterna

Processen är i två steg

Steg 1: plasticering/smältning
Steg 2: fogning

– Absolut säker svetsmetod för att uppnå hållfasta sammanfogningar
– Ingen mekanisk belastning på detaljerna

Text_2

Läs mer »Spegelsvetsmaskiner

Spegelsvetsmaskiner/Värmesvetsutrustningar för svetsning av termoplastdetaljer både för formsprutat, extruderat, formblåst och rotationsgjutet gods. Det finns både standardmaskiner och special, kundanpassade maskiner.
Text_2

Läs mer »Värmespeglar

Handverktyg för värmesvetsning av PE, PP, PBT och PVDF rör och profiler. Det finns även större enheter som kan byggas in i maskiner.
Text_2

Läs mer »Film & PDF

Sammanställning av filmer och pdf-filer för spegelsvetsning.