Spegelsvets/Värme

Spegelsvets – Värmesvets

Spegelsvetsmaskiner/Värmesvetsutrustningar för svetsning av termoplastdetaljer både för formsprutat, extruderat, formblåst och rotationsgjutet gods.
Det finns både standardmaskiner och special, kundanpassade maskiner.

Applikationer

  • Bakljusarmaturer till fordon
  • Hushållsapparater (vitvaror)
  • Bromsvätskebehållare
  • Kåpor till dammsugare
  • Pumphus
  • Medicinska artiklar
  • Sanitetsartiklar
  • Handskfackslock

Lämpligt för de flesta termoplasterna

Processen är i två steg

Steg 1: plasticering/smältning
Steg 2: fogning

– Absolut säker svetsmetod för att uppnå hållfasta sammanfogningar
– Ingen mekanisk belastning på detaljerna

Text_2

Läs mer »Spegelsvetsmaskiner

Spegelsvetsmaskiner/Värmesvetsutrustningar för svetsning av termoplastdetaljer både för formsprutat, extruderat, formblåst och rotationsgjutet gods. Det finns både standardmaskiner och special, kundanpassade maskiner.
Text_2

Läs mer »Värmespeglar

Handverktyg för värmesvetsning av PE, PP, PBT och PVDF rör och profiler. Det finns även större enheter som kan byggas in i maskiner.
Text_2

Läs mer »Film & PDF

Sammanställning av filmer och pdf-filer för spegelsvetsning.