Farligt avfall

Laserdekontaminering vid FARLIGT avfall

Kraftverksindustrin har historiskt använt bly- och asbestbeläggningar – vilket betyder att sanering inte är en enkel uppgift. Med tanke på den här farliga karaktären hos dessa beläggningar är nedläggning inte en enkel uppgift och kräver en extra mängd skydds- och borttagningsutrustning.

Laserdekontaminering tar bort organiska beläggningar – som rost, asbest och kolväterester – från rörflänsar och utrustning för kraftproduktion. Våra lasrar tillhandahåller säker rengöring med hög precision utan bortskaffande av farligt avfall.

Laserrengöring ger ett säkert och effektivt sätt att ta bort de farliga beläggningarna från riktade områden i din anläggning – utan att behöva ta en tidskrävande process med miljöskydd eller personlig skyddsutrustning.

Laserrengöring passar vid

 • Hot area (mantlar)
 • Underhåll av precisionsverktyg (rör, flänsar, beslag, ventiler)
 • Allmänt underhåll (pumpar, statorer, turbiner, värmeväxlare etc.)
 • Inspektion av kritiska komponenter (t.ex. rensning av svetsfog för NDI)
 • Allmän skiktborttagning (rost, färger, grunder, sprayer, konserveringsmedel, avfettning, polymera och resistenta beläggningar)
 • Förbehandling av svetsfog vid konstruktion
 • Allmän containerproduktion (Castor, mosaik, olika)
 • Avlackning av PCB- och blyinnehållande lacker

Cleanlasers rengöringslösningar med integrerad rökgasutsug har visat sig eliminera:

 • Komplexa behållare / kapslingar med innehåll av farligt damm
 • Rengöring av blästringsrester och skräp
 • Blandat farligt avfall