Nyckelfärdiga lasersvetsar

Turnkey-maskinerna är baserade på Modula-komponenter. Tack vare det modulära ramverket kan de konfigureras så att den passar den detalj som ska svetsas och enligt kundens krav. Turnkey-maskinerna behöver bara anslutas till elnätet och beroende på konfigurationen till tryckluft.

Turnkey S och Turnkey M främsta skillnad är storleken på detaljer som kan svetsas i maskinerna:

Turnkey S: för delar upp till 150 x 100 mm
Turnkey M: för delar upp till 500 x 400 mm

För detaljhantering kan Turnkey-maskinerna utrustas med lådor eller roterande indexbord. Integration i ett överföringssystem med arbetsbärare är också möjligt genom individuella anpassningar för specifika överföringssystem.

Turnkey S Turnkey M
Lasersvets Turnkey S