Plasmapolymerisering

En gas [till exempel Hexamethyldisiloxane (HMDSO), Hexamethyldisilazane (HMDSN), Tetraetylenglykoldimetyleter, C2F6, …] införs i plasmakammaren. På grund av plasmapolymerisering kommer skikt att beläggas på ytan.

Applikationer

Beläggning av hydrofoba skikt
Beläggning av hydrofila lager
Tillämpning t.ex. som diffusionsbarriär

Applikationer:

 • Beläggning av hydrofoba skikt
 • Beläggning av hydrofila skikt
 • Beläggning av skyddsbarriär

Material / Delar:

 • Finmekaniska transmissioner
 • Diskmaskiner
 • Medicintekniska produkter
 • Strålkastare / reflektorer
 • Textilier

Industrier:

 • Tillverkning av biochip
 • Fin mekanik
 • Diskmaskinstillverkning
 • Medicinsk teknik
 • Sensortillverkning
 • Textiltillverkning
 • Klocktillverkning