Plasmapolymerisering

För beläggning med lågtrycksplasma införs gasformiga eller flytande monomerer som polymeriserar under inverkan av plasman. Beläggningstjocklekarna som uppnås med plasmapolymerisation ligger inom intervallet en mikrometer. Beläggningarnas vidhäftning på ytan är mycket god.

Exempel på gas som införs i plasmakammaren är Hexamethyldisiloxane (HMDSO), Hexamethyldisilazane (HMDSN), Tetraetylenglykoldimetyleter, C2F6. Tack vare  plasmapolymerisering kommer skikt att beläggas på ytan.

Denna processteknik är mycket mer komplex än för aktivering och avfettning.

Applikationer

Beläggning av hydrofoba skikt
Beläggning av hydrofila lager
Tillämpning t.ex. som diffusionsbarriär

Applikationer:

 • Beläggning av hydrofoba skikt
 • Beläggning av hydrofila skikt
 • Beläggning av skyddsbarriär

Material / Delar:

 • Finmekaniska transmissioner
 • Diskmaskiner
 • Medicintekniska produkter
 • Strålkastare / reflektorer
 • Textilier

Industrier:

 • Tillverkning av biochip
 • Fin mekanik
 • Diskmaskinstillverkning
 • Medicinsk teknik
 • Sensortillverkning
 • Textiltillverkning
 • Klocktillverkning