Diener Zepto – low-cost

Diener Zepto är funktionell och kostnadseffektiv – lämplig för dig med lägre budget och laboratoriet.

2,6 liters LÅGKOSTNADSPLASMA LAB SYSTEM ZEPTO med manuell och grundläggande PC-kontroll är i första hand avsedd för följande applikationer:

  • mindre serieproduktion
  • analys (SEM, TEM)
  • medicinteknik
  • sterilisering
  • forsknings- och utvecklingsavdelningar
  • arkeologi
  • textilteknik
  • plastteknik

Plasmaprocess

Rengöring

Ytaktivering