Plasmapulversystem

Plasmapulversystem
Nya materialegenskaper möjliga för plastpulver och granulat

För många applikationer används hydrofilt UHMW (ultra-high molecular weight) polyetenpulver som ett innovativt alternativ. Den kan användas som tillsats i gummi, vilket resulterar i en ökad slitstyrka.

Plasmapulveraktivering

Hydrofilt PE-pulver kan öka bindningsstyrkan mellan metall och plast. Denna hydrofilisering är möjlig genom lågtrycksplasmabehandling.

Behandlingsparametrarna beror starkt på pulvrets partikelstorlek. Plasmabehandling kan ta mellan 5 minuter och flera timmar. Termisk skada på pulvret är utesluten eftersom processtemperaturen förblir låg under hela behandlingstiden. På samma sätt påverkas inte pulvrets grundläggande egenskaper såsom smälttemperatur, kristallisationsgrad och molvikt. Via ett brett spektrum av varierande processparametrar kan många olika beläggningsegenskaper uppnås.