Konverter/Booster

Ultraljuds-vibrationssystem består normalt av tre komponenter: konverter, booster och sonotrod.

Konverter

Standardkonvertern används till driften av standardmaskiner och specifika ställdon.

I konvertern genereras den till användningen erforderliga grundamplituden. Genom applicering av en växelspänning på piezoelementen omvandlas den genererade formändringen till en mekanisk vibration.

Vi har ett brett utbud av konvertrar.

Designad för integrering i ultraljudssvetsmaskiner och specialmaskiner

Robust i tillämpningen

konverter CV 2010
konverter HCV 2010
konverter CV 3510
konverter CB 35-15
konverter CB 35-20

Booster

Standard-boostern används för amplitudförstärkningen i standardmaskiner och specifika ställdon.

Med hjälp av boostern förs den i konvertern skapade grundamplituden vidare och förstärks. Beroende på växelförhållandet i boostern förstärks amplituden 1 till 3 gånger.

Vi har ett brett utbud av amplitudförstärkare och material.

Designad för integrering i ultraljudssvetsmaskiner och specifika svetsdon.

Konstant amplitud med låga förluster

Stabil fastsättning i ett klämhus.

Booster 20 kHz Alu: 1:0,5 / 1:0,7 / 1:1 / 1:1,5 / 1:2
Booster 20 kHz Titan: 1:1 / 1:1,5 / 1:2 / 1:2,5 / 1:3

Booster 35 kHz Alu: 1:1 / 1:1,5 / 1:2
Booster 35 kHz Titan: 1:1,5 / 1:2 / 1:2,5 / 1:3


Sonotrod

Sonotroden är det egentliga svets-, skär- eller nitverktyget och anpassas i varje fall till respektive användning och formdetalj. Sonotroder tillverkas av speciella höghållfasta aluminium-, titan- eller stållegeringar.
Läs mer>>