Diener Tetra 320R

Produktionssystemet Tetra 320R med en kammarvolym på 320 liter och PC-styrning används i serieproduktion (rengöring, etsning och aktivering):

Styrskåp: B 870 mm, H (med fötter) 1860 mm, D 1400 mm
Kammare: ∅ 640 mm, D 1000 mm
Kammarvolym: ca. 320 liter
Gasförsörjning: 2 gaskanaler via MFC
Generator: 1 st. (80 kHz/ 1000 Watt)
Styrning: PC-kontroll (Windows)
Delar som håller fixtur: enligt kundens krav