Märkning av plast

Lasermärkning av plast

De flesta olika plaster, speciellt termoplaster och färgade plaster men även speciell lasermärkningsfolie kan märkas.

Beroende på vilken typ av plast och vilka laserparametrar som används, uppnås exakt märkning genom strippning eller karbonisering tillsammans med en motsvarande färgförändring. Tack vare laserenheternas justerbara pulsfrekvens kan ett brett utbud av olika plaster märkas.

Tekniken ger jämn kvalitet och markerar ytor med bokstäver som är resistenta mot nötning och kemikalier, vilket gör den slitstark och manipulationssäker.

cleanLASER-enheter tillåter ytrengöring, förbehandling och märkning i ett steg vid behov.

Som tillval erbjuder vi även skräddarsydda kompletta paket med integrerad automation.