Limning

Plasmabehandling för limning av vikta lådor

Limma vikta lådor perfekt

Vikta lådor av hög kvalitet är ofta svåra att limma, eftersom de ofta är försedda med en yta av polyolefiner eller lacker, vilket gör limning svår eller till och med omöjlig.

För att ändå kunna limma lådorna används ytterligare, dyrt eller aggressivt speciallim eller så avlägsnas ytan mekaniskt med penslar eller fräsar.
Slipning och fräsning ger damm. Dammet kan förorena produktionsmiljön och måste avlägsnas därefter.

Plasmabehandling är ett elegant alternativ för att förbättra vidhäftningen.

 

Vidhäftning av lim på en vikt låda utan plasmabehandling

Vidhäftning av lim på en vikt låda med plasmabehandling

Optimal förbehandling med plasma för vikta lådor

Plasmabehandling är en enkel, billig och kontrollerbar typ av förbehandling.
Plasmabehandlingen aktiverar ytan och ökar därmed dess vätbarhet, så att limmet kan spridas bra på den avsedda limytan. Vidare skapar förbehandlingen en aktiv yta, vilket gör att limmet har betydligt högre limstyrka.

Plasmabehandling ger kostnadsbesparingar och processtillförlitlighet

 • Ökad produktivitet
 • Höga produktionshastigheter möjlig tack vare hög plasmaproduktion
 • Sparar lim tack vare bättre vidhäftningsstyrka hos limmet
 •  Minskar produktionskostnader tack vare färre olika lim i lager, vilket gör att standardlim vanligtvis kan användas
 • Inget borttag ur beläggningen behövs

Ökad kvalitet

 • Perfekt, homogen och konsekvent limning av belagda, laminerade och syntetiska ytor
 • Inga skador på ytan

Optimerad ergonomi

 • Varje munstycke kan styras och regleras individuellt
 • Upp till fyra munstycken kan användas per generator, individuellt styrbara
 • Valbar rullbar vagn för flexibel användning
 • Justerbar hållare för varje munstycke att enkelt använda på maskinen
 • Enkel installation, liten yta, kompakta munstycken och generatorer

Minskad miljöpåverkan

 • Inget damm och mindre buller i produktionen, inga fler underhålls- och verktygskostnader för fräsning eller slipning
 • Inga flyktiga organiska föreningar (VOC)
 • Inga lösningsmedel

Minskad miljöpåverkan

 • Inget damm och mindre buller i produktionen, inga fler underhålls- och verktygskostnader för fräsning eller slipning
 • Inga flyktiga organiska föreningar (VOC)
 • Inga lösningsmedel

Kan användas på alla mapp/viklimsmaskiner, installationer har gjorts på Heidelberg Diana X och äldre, Heidelberg EasyGluer, Bobst Alpina, Bobst Domino, Duran Omega, Vega Polaris med flera.

Uppfyller CE riktlinjer