Plasmarengöring

Ämne: Plasmarengöring – ytförbehandling och mikrorengöring av känsliga ytor. Plasmarengöring av plast, aluminium, glas och metall. Ytförbehandlingsteknologi.

Högeffektiv ytbehandling: plasmarengöring av plast, metall, aluminium och glas

Plasmaytbehandlingen Openair® och plasmarengöringen ger tillsammans optimala förutsättningar för den efterföljande ytbeläggningen av plast-, metall-, aluminium- eller glasmaterial.

Torr plasmarengöring med atmosfärsplasma gör det möjligt att fortsätta direkt med materialtillverkningen. Applikationen medger en ren och kostnadseffektiv förbehandlingsprocess som täcker hela ytan. På grund av plasmans höga energinivå kan denna selektivt bryta upp ytstrukturen i materialets kemiska eller organiska ämnen. Genom att använda ultrafin rengöring, kan oönskade ämnen tas bort helt, även från känsliga ytor. Detta ger optimala förutsättningar för den efterföljande beläggningen.

Säker, ultrafin rensning från formsläppmedel, tillsatser, mjukgörare (mjukningsmedel) och kolväten

Den mikrofina plasmarengöringen avlägsnar även de minsta dammpartiklarna från plasten, efter att först fäst ordentligt på ytan pga. tillsatserna. Plasman får partiklarna att lossna helt från underlaget. Den avlägsnar beläggningar från dyrbara lackeringar eller beläggningar, såsom inom bil- eller telekommunikationsindustrin och minskar deras spill. Genom att utnyttja de kemisk-fysiska reaktionerna i nanoområdet uppnås högkvalitativa, exakt definierade ytor.

PT-vorbehandlung_reinigen_170x135

Plasmarengöring i ytbeläggningsprocessen för spolar

Fördelar med plasmarengöring med Openair®-plasma:

  • 100 % -ig rengöring
  • Ingen utspädningseffekt (jämfört med vattenrengöring)
  • Inget behov av ytterligare förbrukningsvaror (jämfört med CO2-strålrengöring)
  • Rengöring av yttopografin för hela materialstrukturen i stället för att rengöra bara topparna (jämfört med sandblästring)
  • Inget ytterligare utrymme krävs – fullständig integrering i tillverkningslinjen
  • Ekonomiskt och ekologiskt effektiv ytförbehandling