Plasmarengöring

Plasmarengöring av plast, metall, aluminium och glas

Plasmaytbehandling och plasmarengöring är en effektiv och miljövänlig metod för ytpreparering och ger tillsammans optimala förutsättningar för den efterföljande limning, lackering och ytbeläggningen av plast-, metall-, aluminium- eller glasmaterial.

Torr plasmarengöring medger en ren och kostnadseffektiv förbehandlingsprocess. Tack vare plasmans höga energinivå kan denna selektivt bryta upp ytstrukturen i materialets kemiska eller organiska ämnen. Genom att använda ultrafin rengöring, kan oönskade ämnen tas bort helt, även från känsliga ytor.

Säker, ultrafin rengöring från formsläppmedel, tillsatser, mjukgörare (mjukningsmedel) och naturliga och tekniska fetter och oljor på nanonivå. Du får en perfekt ren yta för bättre vidhäftning eller annan behandling.

 

Fördelar med plasmarengöring:

    • Ingen utspädningseffekt (jämfört med vattenrengöring)
    • Inget behov av ytterligare förbrukningsvaror (jämfört med CO2-rengöring)
    • Rengöring av yttopografin för hela materialstrukturen i stället för att rengöra bara topparna (jämfört med sandblästring)
    • Enkel integrering i tillverkningslinjen
    • Ekonomisk och effektiv ytförbehandling