Ytaktivering

Plasmabehandling av en plastyta med t.ex. syre. Det bildas radikaler som leder till god vidhäftning av ytfinish och lim. Process håller bara under en viss tid som är olika för olika plaster.

Applikationer:

 • Förbehandling av plastdetaljer för att öka vidhäftningen före limning
 • Förbehandling av plastdetaljer före målning eller annan beläggning
 • Förbehandling av ytor före tryckning

Material/delar:

 • Sensorer
  Växlar
  Katetrar
  Reflektorer
  Etc.

Industrier:

 • Aluminiumbeläggning
 • Bil
 • Tillverkning av fogar / tätningsmedel
 • Elektronik
 • Forskningsinstitut
 • Gummitillverkning
 • Industriell lackering/beläggningar
 • Färg/beläggningstillverkning
 • Tillverkning av lim
 • Medicinsk teknik
 • Sensorteknik
 • Textiltillverkning
 • Tillverkning av klocka/ur
 • Etc.