Utrustning för lasersvetsning

Nyckelfärdig lasersvets eller moduler för integration

ProByLas-maskiner är modulformade med tanke på det stora utbudet av komponenter som kan svetsas och kundernas specifika krav. Från modulsystemet med komponenter kan de enskilda lasersvetsarna konfigureras efter önskemål.

Vid utvecklingen av lasersvetsen skapade proByLas en utrymmesbesparande design, så att maskinerna kan utföras i ett kompakt hölje och utrymmet i en produktionsanläggning eller ett laboratorium utnyttjas optimalt.

Nyckelfärdiga lasersvetsar

Turnkey-maskinerna är konfigurerade efter dina behov från samma komponenter som de Modula-enheterna.
Turnkey-systemen kan anpassas till de delar du behöver svetsa så att en helhetslösning levereras. Maskinen behöver endast anslutas till elnätet och beroende på konfigurationen till tryckluft.

Moduler för integration

Om en speciell maskin krävs för dina delar eller om anpassningarna till våra nyckelfärdiga system skulle vara för omfattande, erbjuder vi också de enskilda modulerna under namnet Modula.
För integrering av modulerna erbjuder vi också vårt stöd till intern eller extern maskinbyggare.

Tjänster

Förutom produkterna för lasersvetsning av plast erbjuder vi också tjänster relaterade till våra maskiner.
De sträcker sig från support i konstruktionsfasen för dina komponenter, testsvetsning i vårt laboratorium, installation av maskinen och till slut också underhåll av maskinen i din anläggning.

Kontakta oss för offert!

Text_2

Läs mer »Nyckelfärdiga lasersvetsar

Turnkey-maskinerna är baserade på Modula-komponenter.
Text_2

Läs mer »Modulkomponenter

För att integrera lasersvetsmoduler i en speciell maskin krävs en laserenhet och en optik från produktportföljen som minimum. Vi stöder dig i valet av den typ av optik och laserkraft som är bäst lämpad för din produkt.
Text_2

Läs mer »Modula enheter

Vissa kombinationer av Modula komponenter begärs ofta, så dessa komponenter har vi skapat enheter av under namnet Modula enheter. De är ett mellansteg mellan Modula-komponenterna och nyckelfärdiga systemen.