Strukturering/gravyr

cleanLASER stråltekniken kan anpassas för den unika ytbehandling som metalliska material kräver. Detta innefattar förmågan att tillämpa kraftfulla högintensiva laserpulser som skapar exakta mikrostrukturer för ett brett spektrum av visuella och mekaniska effekter.

Fördelar

  • Justerbara strålinställning för många ytstruktureringsgeometrier
  • Skapande av funktionella ytor för t.ex. ökad ytfriktion
  • Praktiskt taget obegränsad justerbarhet för att producera ett anmärkningsvärt utbud av ytråhetsprofiler

     

Lasersystemets lilla fokusarea och stråldiameter styr och begränsar skapandet av ytans grovhet till skillnad från andra mekaniska alternativ.

 

Text_2

Läs mer »Friktion

CleanLaser-system är idealiska för att rengöra och skapa en mikroråhet i ett steg. Lasern kan ta bort föroreningar och oxider samtidigt som den skapar en grov yta.