Optic Stamp 14

Stamp 14 – Optik

  • Laserbehandlingsoptik, skanningsgeometri justerbar efter dina krav
  • Objektivstämpel AR1064 (f = 160mm) inkl. Fixtur och skyddsglas
  • 2D-Scansystem med ett skanningsfält på > 100 mm x 100 mm
  • Gränssnitt för strålavvikelse
  • Helt justerbar strålväg
CL_optic_stamp14

Stamp 14 optik (bild: liknande)